Hjem » Formandens beretning for 2019

Formandens beretning for 2019

Så blev det endelig tid til vores Generalforsamling, alt er jo stort set lagt på pause
siden udbruddet af Corona i marts måned. Nu skal vi huske at denne beretning
gælder fra April 2019 til Marts 2020. ̈
Året har for BHE har været et år, hvor det som har fyldt rigtig meget på
dagsordenen, har været – at vi ingen formand har haft. Alle vores arrangementer
er blevet gennemført, men mange ting har været med hiv og sving og vi har
tydeligt kunne mærke at vi ingen tovholder har haft ved bordenden. Vi er ganske
enige om i Bestyrelsen at det ikke kan fortsætte fremadrettet…Ja det MÅ ikke
fortsætte iflg. de gældende regler for en forening iflg. vedtægterne..! Vi har spurgt
gud og hver en mand, i pågældende periode men det er ikke lykkedes os at finde
en blandt de ca. 50 som er blevet spurgt…!
Men jeg kan nu fortælle at under konstitueringen efter Generalforsamlingen i
aften, så har vi en person fra bestyrelsen som er klar til at tage posten, såfremt
det bliver stemt igennem.
Hvad er der ellers sket i løbet af året :
Efter at Øernes kapitalfond ophævede vores brugsret over Nørrebro 5 pr. 1.
Oktober 2019, så valgte vi at afgive et bud på grunden og det lykkedes efter stor
hjælp fra tidligere formand Evald Jensen at få forhandlet prisen helt i bund så vi
nu kan kalde os ejere af Nørrebro 5. Når projektet Destination Bindslev engang
skal igangsættes, så har vi nu muligheden for at starte projektet helt oppe midt i
byen og åbne op ned gennem anlægget.
Vindmølle projektet : ”Vindpark Elkær” her kan vi fortælle at det er blevet til en
del møder mellem Eurowind, Tversted Borgerforening og BHE. Selvom I som
borgere ikke hører ret meget om det, så kan vi fortælle at der arbejdes i
”baggrunden” med informationsmøder osv. Ansøgningen fra Eurowind er nu
sendt Teknik & Miljø ved kommunen. Herfra kan der gå alt fra 12 til 18 måneder
inden projektet er godkendt og en evt. Vindpark kan starte sin opførelse med ca.
7 store vindmøller og evt. 40 hektar med solceller. Jeg kan hermed tilføje at vi
intet har hørt fra dem siden februar i år…ARRANGEMENTER
Aktivitetsniveauet er fortsat højt i BHE og vi har haft en del arrangementer året
igennem. Jeg vil ikke gå hvert arrangement igennem, men blot nævne nogle af
dem.
Skt. Hans på naturlegepladsen blev igen en succes, vejret var fint og da den faldt
på en søndag kunne vi starte tidligere mht. børnene som skulle i skole næste
dag. Bjarne Laustsen var båltaler og det blev igen et hyggeligt arrangement med
mange deltagere.
Torvemarkederne blev afholdt på samme vis som tidligere år, dog havde vi i år
allieret os med forskellige madleverandører hvilket fungerede udemærket. Og vi
holder fast i at uddele gratis rundstykker og kaffe til de tre torvemarkeder, det
trækker ekstra folk til byen. Budgettet som i mange år har været forsøgt holdt på
samme niveau, her var en enig bestyrelse enige om at hvis der blev et overskud,
så skulle nogle af pengene tilfalde næste års budget og da 2018 var et fantastisk
år vejrmæssigt – så fik vi også et rigtig flot overskud hvor der kunne bruges lidt
ekstra på musik osv.
Da vejret havde været på det jævne, så blev det også en udfordring at få solgt
alle BHE’s lodsedler, men kæmpe TAK til Birthe og Børge som på det sidste
torvemarked og natmarked fik udsolgt igen. Det genererer et stort beløb, så det er
en vigtig indtægtskilde til sommerens aktiviteter.
Natmarkedet var også ganske fint besøgt, ingen hemmelighed at cykelløbet
trækker rigtig mange folk til midtbyen da der bl.a. er en masse unge mennesker
som hjælper BTI med at cykle en masse penge ind til klubben. Denne aften var
der brugt et større beløb på underholdningen, nemlig Version 1 og det blev en
stor succes. En fyldt byplads med mad fra Café Tannisbugt som kunne melde
”udsolgt” og afslutningen blev helt perfekt med stort flot fyrværkeri som afslutning
på det hele.
Vi vil gerne sige STOR TAK til alle som hjælper os med at gennemføre
torvemarkederne, det ville ikke være muligt at afholde uden jeres hænder – vi
håber at ligeså mange har mulighed for at hjælpe os til sommer !
I 2020 er natmarkedet AFLYST, efter statministerens pressemøde i lørdags, så
gælder det fortsat at max 100 personer må samles offentligt indtil 31. oktober
2020
Julesøndag var ikke aflyst i år, men blev afholdt i Tversted. Vi har haft et
fællesmøde med Tversted Borgerforening og er blevet enige om at samarbejde er
vejen frem. Hvorfor vi blev enige om at starte med julesøndag og at det holdes i
Tversted i ulige år og i Bindslev i lige år. Så i år er der igen Julesøndag i Bindslev
og forhåbentligvis med flere mennesker i gaderne, da vi jo gerne skulle ha’
Tversted og omegn til vores by.To af vores store økonomiske indtægter er Bindslev Guiden og BHE’s
Årskalender. De udkom til sædvanlig tid og dejligt at annoncørerne bakker op
om dem. Så TAK for støtten til alle vores trofaste annoncører.
Organisationsplanen for BHE, tager form og vi er godt på vej til at ha’
uddelegeret de fleste af vores opgaver og arrangementer. Til dem som ikke var
mødt op på skolen i januar måned, så kan vi fortælle at bestyrelsen har brugt stort
set al sin energi på alt hvad der egentlig ikke er det man normalt forbinder med
bestyrelsesarbejde. Derfor var det blevet strengt nødvendigt at få involveret en
masse mennesker til at gi’ en hånd med, for at bevare alle de gode ting som BHE
står for.
Det blev en øjenåbner for de mange fremmødte, som godt kunne se at det er alt
for meget som bestyrelsesmedlemmerne er involveret i.
Men det ser positivt ud og vi skal nok komme i mål med det hele. Men vi har også
meldt klart ud at såfremt der bliver nogle ledige ”kasser” uden navne, så vil
arrangementet udgå eller i hvert fald ryge på stand-by.
Indtil videre TAK til alle dem som har påtaget sig en af de mange opgaver!!!
Vi vil i nærmeste fremtid opdatere BHE’s hjemmeside og Facebook hvordan det
går med organisationsplanen og melde ud om noget falder bort.
ØKONOMI
Det ser ud til at vi igen er kommet godt rundt i alle kvartererne hos vores borger
medlemmer og igen fået en lille opgang i medlemmer. Erhvervsmedlemmer ser
ud til at ligge ganske stabilt.
Bindslev Guiden og Årskalenderen er som tidligere nævnt to vigtige
indtægtskilder som kører ganske stabilt. Som eksempel på vores Fællesmøde på
skolen, kan jeg nævne denne succes historie. Jytte og Henning Fisker påtog sig
disse to opgaver, der blev holdt et infomøde med de to fra bestyrelsen som
tidligere havde haft disse opgaver. De sprang på den med det samme og er
kommet rigtig flot ud af opgaven med Bindslev Guiden og helt sikkert også et flot
resultat når arbejdet med Årskalenderen går i gang. Der har selvfølgelig været
nogle telefonopkald, men det er jo ganske forståeligt når noget overdrages – Tak
til jer for jeres veludførte arbejde.
Vi har fortsat to lejere i Nørrebro 16, hvilket også bidrager ganske positivt til
regnskabet.Torvemarkedet havde svært ved at leve op til sommerens vejr i 2018, men det
blev stadig til et fint overskud.
Det ser ganske fornuftigt ud og BHE har en sund økonomi – mere om det senere
når vores kasserer præsenterer regnskabet for 2019.
Jeg vil gerne benytte muligheden for at takke Karlo Thomsen for hans enorme
arbejdsiver gennem de mange år i bestyrelsen og ønske held og lykke med
”Bindslev Ny Musikfestival” i 2021, et stort arrangement som han er blevet
formand for. Og også en stor Tak til Jesper Kristensen for hans to år i bestyrelsen
med diverse opgaver.
Så vil jeg også gerne takke vores Kasserer Tine Helberg, som har valgt at stoppe
som kasserer. Vi ved du har kæmpet og gjort et flot stykke arbejde for BHE i din
dyrebare fritid. Tine fortsætter umiddelbart indtil vi hurtigst muligt har fundet en ny
kasserer og herefter vil hun hjælpe den nye på vej. Tak for det Tine
Derudover vil jeg gerne Takke bestyrelsen for dens store arbejde, Tak til vores
sekretær og kasserer for deres arbejde i 2019. Og en STOR TAK til alle de
frivillige hjælpere, uden jer ville mange ting slet ikke kunne lykkedes. TAK
Pbv.
Teddy B. Sørensen