Referat fra bestyrelsesmøde 10. September 2020

BHE bestyrelsesmøde 10/9-20 kl 19.               Cafe Tannisbugt.

Deltagere:        Teddy, Søren, Dennis, Christian og Karina.

                             Afbud fra Anders Mikkelsen.

Kasserer:          Christian tager en snak med af bestyrelsen nævnt som et godt emne og hører om det er noget for hende, ellers tager Karina kontakt til en bogholder fra nærområdet.

Vedtægter:     Der laves ændringer i følgende punkter som skal godkendes på næste generalforsamling.

                             §8 – punkt 3 samt omkring offentliggørelse/annoncering af generalforsamling.

Aktiviteter:      Jul i Bindslev – Søren kontakter Julesøndagens arbejdsgruppe og hører om de er tovholder til julens arrangement, så der kan indkaldes til et møde så BTI Venner samt menighedsrådet kan kontaktes omkring dato.

                             Den store postkasse står på skolen

                             Julemandsstolen står på Søttrupvej.

Ejendomsskat:                            Teddy videresender info til Søren og Karina som arbejder videre med refusion af ejendomsskat på Nørrebro 5A

Evt:                     Karina køber en buket blomster til Jesper.

NÆSTE MØDE TORSDAG D. 8/10-20 KL. 19 CAFE TANNISBUGT