Referat fra bestyrelsesmøde 23. Februar 2021

BHE Bestyrelsesmøde 23-02-21 kl. 19:00 online

Deltagere: Teddy – Christian – Dennis – Karina

1:                         GF dato:          

Der meldes en dato ud når der er positiv udmelding fra regeringen omkring forsamlingsforbud.

Karina får i samarbejde med Nordjyske sat en annonce i HB ang. Udsættelse.

2:                         Borger/erhverv kontingent:

Arbejdes på ar der snarest muligt kan sælges borger medlemskort.

Der er 27 ud 38 erhverv der dags dato har betalt.

3:                         Forslag til ændring i Bindslev guiden – forside/aktiviteter/datoer:

I stedet for datoer foreslås det at der står ”pga. covid-19 henvises der til hjemmesiden”.

Vi kører sidste år videre med billede af fisketrappen

Der trykkes i 2021, 8000 eksemplarer.

4:                         rettelser til vedtægterne:

Antal bestyrelsesmedlemmer rettes til 5-7 personer, samt antal af erhvervsmedlemmer sættes til 2-3 personer. (som tilstræbes) Vedtægterne skal godkendes på generalforsamlingen 2021.

Annoncering/indkaldelse rettes til via de sociale medier og/eller aviser.

Samt der rettes til at GF fremover kan afholdes virtuelt/online.

5:                         aktiviteter:

Vi håber på at der i 2021 kan afholdes Sct. Hans hvor der er ideer på tegnebrættet.

Da der mangler arrangører samt forsigtighed i forbindelse med covid-19, foreslås det at der i stedet for flere torvemarkeder, laves et natmarked med cykelløb – tombola – musik og mad/drikke. Det arbejdes der fortsat på i kulisserne.

6:                         Fisketrappen:

Arbejdet med fisketrappen vil løbe i tidsrummet maj til oktober.

Online beretning mandag d. 3/5-21 hvor der berettes om planer og ideer.

7:                         ny formand:

Teddy trækker sig som formand, men arbejdet med at finde ny formand har båret frugt og nyt forslag til  formand offentliggøres på GF.

8:                         evt:

BHE’s repræsentanter Nils Andersen og Poul Frederiksen ved Bindslev Museum fortsætter de  næste 2 år.