Referat fra bestyrelsesmøde 2. Marts 2021

BHE bestyrelses møde d. 2/3-21 kl. 19:00

Deltagere: Teddy – Anders – Søren – Dennis – Christian – Karina

1:                         Formand – bestyrelsen

Den foreslåede nye formand indkaldes til møde hurtigst møde for at blive informeret omkring nuværende situation i bestyrelsen.

Samtidig skal yderligere findes 1 mand/kvinde mere, hvor der er sat navn på til godkendelse på GF.

Nuværende bestyrelse savner opbakningen fra byens folk og om deres visioner for Bindslev’s fremtid.

2:                         skal BHE have brugsret over naturlegepladsen? :

Det skal undersøges noget mere hvilke forpligtigelser det giver BHE samt omkostninger der vil blive i fremtiden ved sådanne en brugsret.