Referat fra bestyrelsesmøde 10. Maj 2021

BHE bestyrelsesmøde mandag d. 10/5-21 kl. 19, Nørrebro 16

Deltagere: Christian – Teddy – Anders – Søren – Karina

Aganda:

1:                         Årsregnskab ved Tine.

                             Tine sender det i løbet af en uge, var ikke nået i mål med regnskabet.

2:                         Grønne områder!!

                             Christian fortæller at der er samlet et team som vil holde de grønne områder som vil blive besparet på af Hjørring Kommune.

                             BHE skaffer de maskiner der skal bruges dertil, og Arnholt har tilbudt at vedligeholde og passe dem.

3:                         7. maj var sidste dato for at der kunne gøres indsigelse mod etableringen af vandplansprojektet og det nye område.

                             Der er netop gjort indsigelse af Tannisbugt vandplejeforening og Elværket, dette gør at der er risiko for udsættelse af starten af etableringen da disse indsigelser skal behandles.

                             2023 er deadline for færdiggørelsen af det nye område ellers overgår det til Hjørring Kommune, dette vil muligvis gøre at ikke alle projekter gennemføres.

4:                         Brugsretsaftalen af Naturlegepladsen udsætter/afventes til der er etableret noget i området.

5:                         Borger kontingent, der er sendt sælgere ud og de er blevet gjort opmærksom på GF.

                             Erhvervs kontingent, der sendes venlige reminder ud til dem der mangler at betale.

6:                         GF afholdes d. 27. maj.

                             Ordstyrer bliver Finn Nymann, han får vedtægter og annonceringen tilsendt via mail sammen med dagsorden til GF.

7:                         evt:

                             Christian opfordrer til at der indkaldes til et visionsmøde i efteråret.