Formandens Beretning 2020

Formandens beretning for 2020

Året 2020 – jeg behøver vel bare at nævne ordet CORONA, så ved folk godt at det ikke rimer på SOCIAL. Alle vores arrangementer er blevet aflyst, ingen sankt hans, ingen torvemarked, ingen natmarked, ingen adventsfest, generelt ingen arrangementert – kun vores julesøndage blev med stor success og initiativet udført af en gruppe borgere som tog udfordringen op og bragte glæde rundt i byen med stor success….Og tilføjes kan arrangementet hvor samme gruppe flot arrangerede påskeægsjagt i byens anlag med flot tilslutning.

Hvad er der ellers sket i året ?

Ja arrangementerne er der ikke noget at fortælle om, men ellers er der blevet arbejdet fra bestyrelsens side bag kulisserne og med deltagelse i mange møder med kommunen online omkring det kæmpe store projekt som nu er startet ved  Bindslev Gl. Elværk og Fisketrappen og hele området deroppe. Alt bliver diskuteret lige fra placering af shelters til krolfbane. Alt eksisterende skal re-etableres bare med en ny placering, ønskes der fornyelse og forbedringer så er det for “egen regning”. Der overvejes i øjeblikket om BHE skal overdrages brugsretten over Naturlegepladsen, så er det nemlig muligt som forening at søge fonde osv. til udbedring eller andre gode forslag. Vi har en gruppe bestående af Ruth Larsen, Tina Kristensen og Annika Pedersen som har deltaget i møder med kommunen omkring Naturlegepladsen, så kommunen holdes i ørerne, det er nemlig en streng nødvendighed..! Derudover er Lund Holst, Børge Jensen, Jørgen Jensen og Christian Engen også dybt involveret i projektet og yder et kæmpe stykke arbejde..!

Mht. min beretning sidste år, så kan jeg fortælle at beløbet Søren Smalbro kom med på ca. 19mill – ja det holder stik,og beløbet ender på ca. 18,5 mill…..Det er incl. Etablering af nye krolfbane og de mange millioner af græsfrø der skal såes osv. I beløbet er ALT med. Det kan der læses nærmere om på Hjørring Kommunens hjemmeside eller BHE’s hjemmeside.

Pt. er projektet på Stand-by pga. to indsigelser fra Bindslev Elværk og Tannisbugt Vandplejeforening som jeg ikke kan komme nærmere ind på…Afgørelsen på klagerne forventes at blive behandlet senest 4. Juni, i værste fald kan projektet blive forsinket yderligere op til et år !!

Vindmølle projektet : ”Vindpark Elkær”,  her er der ikke sket så meget siden. Jeg har dog fået en opringning fra Eurowind og der arbejdes fortsat i kulisserne – nu er der gået politik i det og et nyt projekt ved Åbyen spærrer ben for projektet, men tilsyneladende nu lag ten smule på is og Vindpark Elkær er kommet på kommunens læber igen. Det bliver spændende at følge udviklingen her.

ØKONOMI

Pt. er vi af Corona-mæssige årsager ikke nået rundt til vores borgere med medlemsskaber i Januar og Februar som vi havde planlagt i år. Men de frivillige har været rundt midt i maj og resultatet ser ganske stabilt ud. Erhvervsmedlemmerne ser også ud til at ligge ganske stabilt, et par stykker er sprunget fra og 3 nye kommet til.

Bindslev Guiden og Årskalenderen er som tidligere nævnt to vigtige indtægtskilder som kører ganske stabilt. Her skal der lyde en stor TAK til Jytte og Henning som har fuldt begge projekter til dørs med et flot resultat….Mere herom når regnskabet præsenteres.

Pt. har vi kun en lejer af Nørrebro 16 og det er Barkholt’s Ratio og TV. BTI E-sport er rykket til Bindslev Skole af kommunale økonomiske årsager/regler.

Det ser ganske fornuftigt ud og BHE har en sund økonomi – mere om det senere når vores kasserer præsenterer regnskabet for 2020.

Jeg vil også meget gerne takke “pedel-banden” som holder alle BHE’s områder så flotte, uden jeres hjælp, ja så ville vores by ikke fremstå så flot og præsentabel. Jeg kan fortælle at pga. de mange nedskæringer som kommunen udfører i øjeblikket pga. økonomi har resulteret i at vi i BHE har investeret i en flot og dyr havetraktor med tilhørende børste til de kolde måneder med sne – her har de frivillige tilbudt at passe det som kommunen ikke længere vil holde som de plejer. Et tilskud på ca. 20.000,- er der indgået aftale med fra landsbyforum-puljen. Mange TAK til “pedel-banden”

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at TAKKE bestyrelsen for dens store arbejde, Tak til vores sekretær og kasserer for deres arbejde i 2020. Og en STOR TAK til alle de frivillige hjælpere og repræsentanter vi har i de forskellige udvalg i byen, uden jer ville mange ting slet ikke lykkes. TAK

Mvh

Teddy B. Sørensen