Luftfoto af Bindslev

Velkommen til Bindslev, en perle i Nordvest-Vendsyssel, og velkomsten skal lyde til såvel tilflyttere som turister!
Som by oplevede Bindslev fra slutningen af 1800-tallet gennem ca. 100 år en rivende udvikling. Byen var gennem det meste af det 20. århundrede et væsentligt handelscentrum i store dele af det nordvestlige hjørne af Vendsyssel; men Bindslevs historie begynder langt tidligere. Tilbage i oldtiden er der fundet spor af bebyggelser i det, der i dag er Bindslev Sogn.


Naturligvis har vi også, som næsten alle andre områder i Vendsyssels landdistrikter mærket udviklingen, der går mod mere og mere centralisering og centrering omkring større byer. Men på trods af færre butikker og lidt færre indbyggere er der fortsat optimisme, hvad angår fremtiden.
Bindslev sogn har ca. 1800 indbyggere, hvoraf ca. 1150 bor Bindslev by, og vi har det godt med hinanden. Fælles om aktiviteter og sammenhold på mange felter bidrager i høj grad til en levedygtig by med aktivitet og engagement.
Som nytilflytter til Bindslev er du endog meget velkommen til at tage del i byens liv.
   
 
     Dejlige omgivelserGrønne områderAnlæggetBindslev Byplads

 
 Tilbage i 2012 erhvervede BHE - Borger-Handel-Erhverv i Bindslev et nedlagt bageri i bymidten på adressen Nørrebro 22, primært for at undgå en uheldig fremtidig anvendelse af matriklen.
Bygningerne blev med hjælp fra Hjørring Kommune nedrevet, og der er nu til borgernes udelte tilfredshed anlagt en smuk byplads til forhåbentlig fornøjelse for såvel disse som besøgende i byen.
Selve anlægget af pladsen er blevet til med eksterne midler. EU, Fødevareministeriet og Hjørrig Kommune ydede støtte, ligesom lokale pengeinstitutter og andre bidrog. Endelig blev der udstedt borgerbeviser til personer, der støttede projektet i en lokal indsamling.
Lokale håndværkere og frivillige ydede stort fysisk arbejde i anlæggelsen.

 
    
  Morgenbrød marked
    
 
 
Her følger til orientering beskrivelser af nogle af de områder, der er værd at lægge vægt på, især hvis du skulle vælge at flytte hertil:
 

Gode undervisnings- og pasningstilbud
 
Noget helt væsentligt for unge familier – både de, der allerede bor på stedet, og de, der flytter til – er, at der er gode muligheder for børnepasning og skolegang. I Bindslev har vi begge dele.
I vuggestuen/børnehaven er der indskrevet ca. 65 børn i alderen fra 1-6 år og de er i de bedste hænder hos veluddannede pædagoger, der bruger moderne læringsprincipper i deres omgang med børnene.
Også i overgangen fra børnehave til skole har der gennem mange år været en god brobygning.
 
   
Hjørring Kommune har i de senere år hele 2 gange ændret voldsomt i sin skolestruktur; første gang fra skoleåret 2012/2013 og senest fra skoleåret 2015/2016. Det betød i første omgang, at Bindslev Skole mistede sin overbygning, og i anden omgang at Tversted Skole blev nedlagt og eleverne herfra blev overført til Bindslev. Pr. 1. Januar 2016 er elevtallet 190.
Bindslev Skole er en del af Sindal Skolecenter, der ud over disse 2 skoler omfatter Lendum Skole. Alle overbygningselever, 7.-9. klasse går på Sindal skole. Bindslev og Lendum skoler har eleverne indtil og med 6. klasse.
Der er gode og engagerede lærerkræfter, der giver eleverne en god og veltilrettelagt undervisning. Børnene er glade for at gå på skolen. Bindslev er stadig og vil fortsat være et godt sted at være barn!
 
Det er politisk besluttet at etablere et børnecenter på Bindslev Skole, der kommer til at omfatte alle børn fra vuggestue til 6. kls.
Dagplejen er nedlagt og børnehaven overgår fra selvstændig institution til kommunal og vil fremover være en del af børnecentret. Borgmesteren klippede officielt snoren og indviede dermed det nye børnecenter/skole Fredag 2. November 2018
 Bindslev Børnehus FlaskePosten 1   Bindslev Børnehus FlaskePosten 2    borgmester indvielse2 skole2018 
 
 
Med i billedet hører så også, at den fortsatte skolegang efter 9. klasse har gode kår. I Hjørring, der satser på at være en god uddannelsesby, er der et særdeles godt og mangfoldigt udbud med gymnasiale tilbud såvel inden for det almene gymnasium, som handels- og teknisk gymnasium.
Dertil kommer, at der er gode transportforbindelser ind til Hjørring.
 
 
 
Handels- og erhvervsliv
 
IndustriFra slutningen af 1800-tallet har Bindslev haft tradition for at være en aktiv handels- og håndværkerby, og disse traditioner er der stadig, selv om udviklingen selvfølgelig også i Bindslev har gjort et væsentligt indhug i antallet af butikker og forretninger; men i forhold til byens størrelse har vi stadig et godt udbud af både dagligvarebutikker og specialforretninger. Nævnes kan bl.a. skomagasin og damekonfektionsforretning. En stor og velassorteret genbrugsbutik er med til, at Bindslev er på landkortet, hvad angår trenden med at ikke længere at smide gode ting ud! Bindslev er fortsat en handelsby, og især i turistsæsonen lægger mange vejen om ad Bindslev.
Også håndværk har spillet en stor rolle, og der er også i dag et stort antal håndværksvirksomheder i byen og det nære opland. Især er tømrerforretninger rigt repræsenteret, men også murere og elektrikere er der flere af.
 
Dertil kommer flere industrivirksomheder, som for nogles vedkommende er bygget op af driftige og foretagsomme lokale personer, mens andre er kommet, fordi folk udefra har set nogle muligheder i byen. Nævnes kan Listefabrikken IC; TopFood og ML Industries.
 
 
Gode fritidstilbudIdrætsanlæg
 
I forhold til tidligere lægges der i dag meget mere vægt på fritidstilbud til alle aldersgrupper, børn som voksne, unge som ældre; men stadig er tilbuddene til børn og unge, det der fokuseres mest på, især for nytilflyttede familier til en by eller en egn.
Dine børn har i Bindslev alle muligheder for at blive optaget af sociale og sunde interesser. Frivillige ledere gør et stort stykke arbejde for børn og unge i Bindslev og det hvad enten det er inden for idræt, spejderbevægelse eller kirkeligt arbejde. Der findes en stor idrætsforening med flere idrætsgrene på programmet, en rideklub, spejdere under KFUM og børne- og ungdomsarbejde inden for såvel folkekirken som baptistsamfundet, hvortil kommer en kommunal ungdomsklub.

I Bindslev har der gennem rigtig mange år været tradition for et rigt foreningsliv og der er udvikling i det. Udviklingen gør ganske vist, at gamle traditionsrige foreninger af og til ophører; men nye kommer til – blot tag et klik på denne hjemmesides ”foreninger og institutioner”. Sidste nye og blomstrende succes er BTI Fitness som har etableret sig i det vi kalder Kulturboksen i centrum af byen.
 
 
Naturen
 
Naturen i Vendsyssel er helt unik og den helt primære årsag til at mange hvert år besøger vor smukke landsdel.
Og ikke mindst i vort hjørne af landsdelen
Uggerby å slynger sig adskillige kilometer gennem sognet fra grænsen mod Mosbjerg til den tilsvarende mod Uggerby, og dens løb er præget af såvel den frie som den menneskeskabte natur. Det sidste primært gennem anlægget i byen ud mod Bindslev Gl. Elværk. 
 
                 Bindslev glelværk FisketrappenTversted Strand 1
 
Fra 2 steder i byen, Nørrebro og Vesterbro er der adgang til anlægget, begyndende med springkilder, hvorfra vandet løber til en mindre sø og videre derfra ud i Uggerby å. En sti fører langs nordsiden af åen gennem skiftende naturområder ud til de smukke omgivelser ved Bindslev Gl. Elværk med fisketrappe og naturlegeplads.

Rundt om Bindslev støder du på meget afvekslende natur, og der er rige muligheder for at finde ro og stilhed, hvis det er det, man søger. Klitplantagerne tæt ved, moselandskaberne – flere steder med rimmer og dobber - mod nordøst, og i det hele taget blot det at bevæge sig ud i landskabet. Endvidere er der er ikke langt til kysten/stranden, der året rundt kan opleves i mange forskellige afskygninger fra stille, solfyldte badedage til skumsprøjtende efterårsstorme..
Der er alle muligheder for at opleve en god balance – ikke blot i naturen, men - som en sidegevinst - også i ens egen tilværelse!
  
                                                                                             
Hvad gør du?
 
Har du overvejelser om at flytte til Bindslev – eller skulle du eventuelt have fået det ved at nærlæse ovenstående, er der altid boliger til salg i byen. Overvejer du i stedet at bygge nyt, er muligheden absolut også til stede, idet der er kommunale byggegrunde til salg flere steder i byen, dels i en ny udstykning ved Skrubbeltrangvej og dels ved resterende grunde i ældre boligområder i byen, Nærmere på www.nyudsigt.dk/grundsalg.

Header              facebook